Sige na pindot na!

Monday, July 11, 2011

SEVEN CAPITAL SINS: GREEDGreed

which is also known as avarice or covetousness, is the immoderate desire for earthly goods, as well as situations such as power. It is a sin of excess. The object a person is greedy about need not be evil, but the issue lies in the way one regards the object, placing inappropriate value on it. Greed can further inspire such sinful actions as hoarding of materials or objects, theft and robbery, trickery, and manipulation.
Ngayong Taong ito, ang Hulyo ay may 5 Biyernes, 5 Sabado, at 5 Linggo

Nangyayari ito minsan lamang tuwing ika-823 daang taon

Ang tawag ditto ay “money bags”. Kaya i-forward na ito sa inyong mga kaibigan at sa loob ng 
4 na araw ay makakatanggap kayo ng salapi!

Ayon ito sa Chinese Feng Shui.

At ngayon ding taon na ito ay kakaiba ang mga dates: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11

At hindi lang yon..

Kunin mo ang huling dalawang numero ng taon kung kalian ka pinanganak – i-add mo ang 
iyong edad ngayong taon na ito. Ang resulta ay 111 para sa lahat ng tao sa buong mundo. Ito ang Taon ng Salapi!


BWAHAHAHA ;D

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...